Powered by partypoker

Braemland I

Inplanting


Het Braemland I windproject is ten zuiden van de E17 ingepland op het grondgebied van de gemeente Kruibeke. In een tweede fase worden 2 windturbines ten noorden van de E17 op het grondgebied van Melsele gebouwd of het Braemland II-project.

Bij de inplantingskeuze is met vele elementen rekening gehouden en de locatie is dan ook één van de meest geschikte in het Waasland voor de inplanting van windturbines. Bundeling van windturbines met bestaande lijninfrastructuur, autoweg, kanaal of spoorweg in clusters is een belangrijke voorwaarde voor de goede ruimtelijke inpassing. De Vlaamse Overheid bakende daarom een zone langs de E17 te Kruibeke - Beveren af, waar windturbines mogelijk zijn. De gronden blijven agrarisch gebied, maar ook de inplanting van windturbines is er mogelijk.

1. Voldoende afstand tot woningen

Iedere windturbine staat op minstens 250 m van een woning. Volgens de geluidprognoses is er voor de bewoners geen hinder te verwachten ten gevolge van het geluid van de windturbines. Ook 's nachts zal het voorbij razend verkeer op de snelweg, nog het geluid van de windturbines overstemmen.

Wanneer de wind en zonneschijn uit dezelfde of tegenoverstelde richting komen en de wieken voor de zon draaien, kan er een vervelend flikker- of slagschaduweffect optreden in de leef- of werkplek. De hinder treedt vooral 's morgens en 's avonds in de lente of herfst op, bij laagstaande zon. Door de zorgvuldige keuze van de inplantingplaatsen van de windturbines is er zeer weinig hinder ten gevolgen van het slagschaduweffect voor de omwonenden.
 Inplanting 3 windturbines Braemland I

(de blauwe rechthoek is de zone die in aanmerking komt voor de inplanting van windturbines. De grote cirkel rond de inplantingsplaatsen heeft een straal van 250 m)2. Land- en tuinbouw

De inplantingplaatsen zijn zo gekozen dat er maximaal gebruik kan gemaakt worden van de bestaande wegen om de inplantingplaatsen te bereiken. De funderingssokkel voor de windturbine neemt slechts 250 m² in en er is een toegangsweg aangelegd van ongeveer 100 m van de weg tot de voet van de windturbines. De omliggende gronden blijven agrarisch gebied en voor de landbouw beschikbaar.

3. Natuur

Bij de keuze werd rekening gehouden met de uitgesloten : vogelrichtlijngebieden (langs de Schelde), habitatrichtlijngebieden (rond de forten), of andere natuurgebieden. De inplantingsplaatsen zijn niet in het Landschappelijk waardevol agrarischgebied van de vallei van de Barbierbeek.


 
Vogelbeschermings- en natuurgebieden

4. Luchtvaart

Te Sint-Niklaas is er nabij 'De Ster' een radiobaken dat het vliegverkeer boven de regio volgt. Mogelijks hebben windturbines invloed op de werking van het baken, waardoor windturbines op voldoende afstand dienen te worden ingepland.

  • Helicopters volgen de autosnelwegen als herkenningspunt. Windturbines worden daarom best op 120 m van de autosnelweg ingepland.
  • De luchthaven van Deurne (Antwerpen) is in de nabijheid waardoor het vliegverkeer van en naar de luchthaven rekening dient te houden met de windturbines.
  • Voor de veiligheid van het luchtverkeer werden rode banden op de wieken van de windturbines aangebracht en 's nachts waarschuwt een rode flitsflamp de piloten.
Fortech :: Samelstraat 21 A :: B - 9170 Sint-Gillis-Waas :: T: +32 (0) 3 225 10 01 :: F: +32 (0) 3 755 19 03 :: E: info(at)fortech.be