Powered by partypoker

13/11/13 10 jaar is een jubileum waard, niet de afbraak!

Wij willen onze turbines ook na hun 10de verjaardag volluit laten draaien.

U hoorde onlangs in het nieuws dat Aspiravi haar turbines mogelijks na 10 jaar uitbating wil afbreken. De minister van Energie reageerde dat ze niet mee wil stappen in het vergroten van de winst van dat bedrijf. Het waren uitspraken waardoor wij bij Wase Wind en Fortech met verstomming geslagen waren.

De turbines van Braemland I in Kruibeke zijn opgebouwd in het voorjaar van 2005. Ze produceren al 8,5 jaar zuivere Wase Windstroom. En de turbines doen het technisch prima. Ze worden ook heel zorgvuldig onderhouden om er voor te zorgen dat de wind zoveel mogelijk elektriciteit oplevert. Het is dan ook onze verwachting dat onze turbines nog lang na hun tiende verjaardag in werking kunnen blijven.

Na 10 jaar uitbating krijgen onze windturbines geen groenestroomcertificaten meer en dus geen enkele steun. Wanneer er geen grote herstellingen nodig zijn is het mogelijk om de turbines verder uit te baten zonder steun. Voor onverwacht hoge herstellingskosten – zoals bv vervanging van een tandwielkast - voorziet de overheid nu ook een beperkte ondersteuning zodat de windturbines verder kunnen blijven draaien en waardevolle windstroom produceren.

Misschien heeft u op de beelden van het VRT-journaal ook Chris Derde herkend. Chris is lid van de Raad van Bestuur van Wase Wind, en sprak op het journaal als voorzitter van de sectororganisatie VWEA, de Vlaamse WindEnergie Associatie. Het genuanceerd standpunt van VWEA is na te lezen op de website van de koepelorganisatie ODE.

Het is voor ons als samenleving interessant om oude turbines te laten draaien. Ze zorgen voor zuivere elektriciteit en helpen zo de kosten van de vervuiling te verminderen. De financiële ondersteuning die ze eventueel nog nodig hebben is miniem.

We hopen dus dat de redelijkheid het zal halen en dat ook in Vlaanderen windturbines zoveel mogelijk elektriciteit produceren die bijdragen aan de weg naar 100% duurzame energie in 2050. Wij willen daar in elk geval aan meewerken en onze turbines zo lang mogelijk laten draaien.

28/10/13 Record productie Wase Windstroom

Sinds de volledige indienstname van ons windpark BredeKop in Berlare en Zele is onze totale productiecapaciteit 24,35MW. Dat wil zeggen dat, als alle turbines gedurende 1 uur aan hun vol vermogen elektriciteit produceren, dit goed is voor 24,35 MWh. Dat is bijna even veel als de hoeveelheid die een gemiddeld gezin verbruikt in 7 jaar! De theoretisch maximale productie over 24 uur is 584 MWh.

Op 27 oktober kwam de dagproductie daar heel dicht bij met een totaal van 556.340 kWh. Dat betekent dat al onze turbines bijna de hele dag op vol vermogen elektriciteit produceerden. Oktober was een bijzonder goede windmaand met ook op 23 oktober een feestdag voor windenergie. Er werd een nieuw Belgisch record aan windstroom gevestigd, zo wist VWEA, de Vlaamse WindEnergie Associatie, te melden. Netbeheerder ELIA registreerde die dag een windstroomproductie van 1.200 MW. Met een totale afname van 9.900MW was stroom uit windenergie op de middag goed voor 13% van het Belgisch verbruik.

Het groeiende aandeel in de elektriciteitsproductie toont aan dat windenergie op topwinddagen een significante bijdrage levert in de elektriciteitsmix en dat dit geen probleem vormt voor het elektriciteitsnet. In België is momenteel 1.549,5 MW windenergie geïnstalleerd waarvan 456 MW in Vlaanderen, 602,5 MW in Wallonië en 491MW in de Belgische Noordzee met 325MW in het C-Power park (Thorntonbank) en 165 MW in het park Belwind (Blighbank).

20/06/13 BredeKop turbines krijgen definitieve aansluiting

De windturbines van het windpark BredeKop (E17, Berlare - Zele) zullen volgende week (vanaf dinsdag 25 juni) stil staan. Dat heeft niets te maken met de windturbines op zich, maar wel met de netkoppeling. Voorlopig waren de windturbines ingeschakeld in het gewone middenspanningsnet van 12 kV.

Volgende week worden onze turbines van BredeKop en de andere turbines in de buurt aangesloten op een hoger spanningsniveau, namelijk 30 kV. Het voordeel daarvan is dat er minder elektriciteitsverliezen zijn als de elektriciteit op een hogere spanning wordt vervoerd. Voor de windturbines langsheen de E17 in Berlare en Zele is daarom in Lokeren een koppelstation naar een 30 kV-net gemaakt.

Daarmee wordt BredeKop het tweede windpark in Vlaanderen dat op een net van deze spanning wordt geschakeld. De windturbines zijn gebouwd met het oog op de koppeling op dit spanningsniveau. Dus in het inwendige van onze turbines moet niets aangepast worden. De turbines moeten wel stilstaan om de werkzaamheden op het netwerk veilig te laten verlopen.

Het eerste windpark in Vlaanderen dat zijn elektriciteit leverde aan een 30 kV-net was ons windpark Duikeldam (langsheen de E34 in Sint-Gillis-Waas en Vrasene). Onze windparken Braemland I en II brengen hun elektriciteit naar de verbruikers via een 15 kV-lijn.

De buren van ons windpark zullen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden want aan het lokale distributienet wordt niet geraakt. Zij blijven dus voorzien van elektriciteit.

15/10/13 Duikeldam 1 jaar

De turbines van Duikeldam draaien nu een jaar. We hebben dus al een beeld over de hoeveelheid elektriciteit die we mogen verwachten.

De opstartfase bij de turbines van Duikeldam was niet rimpelloos. Er was gelukkig geen groot probleem, maar een aantal kleine aspecten die moesten opgevolgd worden. Onder andere het herstel van de inkervingen op de mast die het gevolg waren van het transport. Ondertussen is al dit werk verricht en draaien de turbines zoals we het verwacht hadden.

De turbines van Braemland I en II staan dicht bij elkaar en staan dus in dezelfde windzone. Het windpark Duikeldam staat 10 km noordelijker. Dat lijkt niet veel, maar het heeft toch een belangrijk effect. Het Duikeldampark ligt ten zuiden van de E34 in Vrasene en Sint-Gillis-Waas en kijken uit over het havengebied rond de Schelde en de uitgestrekte polder.

Hier heeft de wind minder last van obstakels zoals bossen en dat is duidelijk merkbaar. We zien in de gegevens ook duidelijk de versplaatsingen van “buien” en aanzwellende wind. Er kan een verschil van een kwartier zitten in het veranderen van windrichting en windsnelheid tussen deze twee locaties.

Het toont aan waarom het zo belangrijk is om windparken niet te concentreren op één enkele plaats. Immers, niet overal verandert de wind op hetzelfde moment en dat is belangrijk voor het evenwicht op het elektriciteitsnet.

15/04/13 Windturbines BredeKop staan er

Op 15 april 2013 werden de wieken van de derde turbine van het windpark BredeKop gehesen. Dat blijft altijd opnieuw een spannend moment.

Na de laatste mastdelen en gondel konden ook de wieken gemonteerd worden. Daarmee heeft het park zijn definitieve vorm aangenomen, maar de werken zijn nog niet helemaal klaar.

Het vervolg van de verdere werkzaamheden is echter minder opvallend. De turbines werden in “prefab” onderdelen aangevoerd en de interne afwerking van de turbines begint nu: alle boutverbindingen worden nagespannen, de interne kabelverbindingen worden getrokken, en alle apparaten afgeregeld en uitgetest.
Daarnaast moet ook de elektrische aansluiting met het distributienet nog afgewerkt worden.

Vermoedelijk zullen we begin mei kunnen starten met proefdraaien.

 

Het Bredekop windpark omvat 3 windturbines. De andere windturbines zijn van Electrawinds en Electrabel.

Powered by FTS
Fortech :: Samelstraat 21 A :: B - 9170 Sint-Gillis-Waas :: T: +32 (0) 3 225 10 01 :: F: +32 (0) 3 755 19 03 :: E: info(at)fortech.be